top of page

Kontrakty

Z dobrze napisaną umową jest tak, że lepiej ją mieć i nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć. Nie musisz umieć napisać swojej umowy. Nie musisz nawet umieć jej negocjować. Wystarczy, że ja to umiem. Oceniam ryzyko, proponuję rozwiązania, robię pierwszy ruch, kontaktuję się z drugą stroną, zaczynam rozmowy i przygotowuję kontrakt do Twojego podpisu.

Podstawowym celem dobrze napisanej umowy jest zabezpieczenie Twojego interesu na przyszłość. Przemyślane i prawidłowo przygotowane klauzule umowne pozwolą Ci np. na zabezpieczenie praw do wizerunku, przedterminowe wypowiedzenie umowy, naliczenie kary finansowej czy też skuteczną i szybką egzekucję zaległego wynagrodzenia. O takich sprawach warto myśleć już przed podpisaniem jakiegokolwiek kontraktu.

W zakres moich usług wchodzi m. in.:

  • negocjowanie i przygotowywanie kontraktów dla sportowców profesjonalnych, trenerów, członków sztabów szkoleniowych i działaczy sportowych;

  • negocjowanie i przygotowywanie umów zawieranych pomiędzy klubami i innymi podmiotami działającymi w branży sportowej;

  • negocjowanie i przygotowywanie umów dotyczących sponsoringu i finansowania w sporcie;

  • negocjowanie i przygotowywanie umów i klauzul umownych dotyczących wykorzystywania wizerunku sportowca przez federacje i związki sportowe;

  • ocena ryzyka, opiniowanie klauzul umownych i doradztwo prawne w sytuacjach dotyczących próby przedterminowego zerwania zawartego kontraktu;

  • dochodzenie roszczeń dotyczących zapłaty wynagrodzenia umownego i kar oraz odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

 

Zapraszam do kontaktu i współpracy.

* * *

Podstawowym celem dobrze napisanej umowy jest zabezpieczenie Twojego interesu na przyszłość.

* * *

bottom of page