top of page

Ochrona wizerunku

Wraz z rosnącym poziomem sportowym będzie wzrastać zainteresowanie Twoją osobą. Twój wizerunek w mediach może przekładać się na relacje sponsorskie, klubowe i reprezentacyjne.

W zakres moich usług wchodzą działania mające na celu ochronę Twojego dobrego imienia, wizerunku i pozostałych dóbr osobistych. Doradzam sportowcom profesjonalnym, trenerom i klubom sportowym w prawnych aspektach zarządzania kryzysami wizerunkowymi. Wdrażam działania mające na celu zwalczanie już powstałych naruszeń. Przyjmuję na siebie pierwszy kontakt z drugą stroną konfliktu.

 

Jeśli sytuacja tego wymaga, inicjuję postępowanie sądowe w celu uzyskania dla Ciebie ochrony majątkowej i niemajątkowej. Działam w Twoim imieniu aby uzyskać publikację sprostowania lub publicznych przeprosin, a także zapłaty zadośćuczynienia czy też odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych.

Wspieram i rozwijam działania mające na celu budowę pozytywnego wizerunku marki. Przygotowuję opinie prawne w zakresie oceny ryzyka związanego z potencjalnymi naruszeniami dóbr osobistych przed podjęciem decyzji biznesowych i na etapie oceny szans przed rozpoczęciem sprawy sądowej.

Zapraszam do kontaktu i współpracy.

Nagłówek 1

bottom of page