top of page

Antydoping

Postępowania antydopingowe to jedne z najtrudniejszych  spraw w z zakresu całego prawa sportowego. Sprawa zaczyna się od powiadomienia Cię o naruszeniu przepisów antydopingowych - np. pozytywnym wyniku testu. Od tego momentu inicjatywa jest po Twojej stronie. Przepisy antydopingowe mówią wprost, że pozytywny wynik kontroli antydopingowej jest dowodem koronnym pozwalającym na przypisanie winy za naruszenie i orzeczenie kary dyskwalifikacji.

 

Jeśli nie podejmiesz żadnych działań lub podejmiesz działania błędne, to najprawdopodobniej wszystko skończy się dyskwalifikacją na 2 lub 4 lata, co zazwyczaj jest równoznaczne z zakończeniem kariery. Są sposoby, żeby się przed tym skutecznie bronić.

 

W zakres moich usług wchodzi m. in. reprezentowanie w sprawach dotyczących naruszeń przepisów antydopingowych (ADRV) i procedur dotyczących zwolnień terapeutycznych i zwolnień terapeutycznych z datą wsteczną (TUE/retroTUE) przed instytucjami takimi jak:

  • POLADA;

  • Panel Dyscyplinarny I i II Instancji przy POLADA;

  • Panele Dyscyplinarne właściwymi dla międzynarodowych federacji sportowych (np. IAAF, UEFA)

  • Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOL;

  • Sportowy Sąd Arbitrażowy / Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie, w Szwajcarii (CAS/TAS);

  • Komitet Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych przy POLADA;

  • Komisje medyczne i inne podobne organy orzekające o możliwości zastosowania TUE/retroTUE dla zawodników rangi międzynarodowej;

  • wewnętrzne komisje dyscyplinarne tworzone przez kluby i związki sportowe dla celów postępowań dyscyplinarnych i antydopingowych.

 

Zapraszam do kontaktu i współpracy.

bottom of page